Medarbetare på Stockholmsosteopaterna

Hos oss arbetar välutbildade manuella terapeuter med en bred kompetens och en gemensam önskan om att bidra till människors välmående. Vi som arbetar på Stockholmsosteopaterna är alla medlemmar i Svenska osteopatförbundet. Du kan boka tid online genom vår gemensamma bokningssystem eller kontakta oss direkt via mail eller telefon.

Luke Bennett Warner

Osteopat DO, FRCms

Luke tog sin osteopatexamen 2011 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han också undervisat i ämnena anamnestagning, differential diagnostik, neurologi och patologi. Han har erfarenhet som handledare på skolans elevklinik och undvisar anatomi vid flera olika yogalärarutbildningar. Luke sitter i styrelsen för Svenska osteopatförbundet sedan 2015. Utöver osteopatisk behandling arbetar Luke med rörelsemetoden Functional Range Conditioning (FRC) för att hjälpa människor till förbättrad rörlighet och funktion.

T: 070-771 38 48

Jenny Warner

Osteopat DO, yoga- och meditationslärare, FRCms

Tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine. Har studerat och praktiserat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år och genomfört flertalet yogalärarutbildningar och fördjupningar. Hon drev den egna yogaplatsen Skimra Yoga mellan 2010-2015 och undervisar idag både privatelever, i gruppsammanhang och på lärarutbildningar i yoga, bland annat på Axelsons Institute. Fortbildar sig till traumaterapeut, enligt SE-metoden.

T: 0708-775 776

Linus Carnmarker

Osteopat DO, FRCms

Linus tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine och är utbildad Friskvårdsspecialist inom Firstbeats livsstilsanalys. Linus har tidigare erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum samt människor med förvärvad hjärnskada. På sin fritid ägnar sig Linus åt träning i alla dess former, gärna klättring och friluftsliv.

M: 072-318 47 96

Mark Bosson

Osteopat DO

Mark tog sin osteopatexamen vid Stockholm College of Osteopathic Medicine 2017 och är tidigare utbildad inom militär akutsjukvård. Han har under flera år arbetat inom försvaret och gjort flertalet utlandstjänster där han bland annat jobbat humanitärt. Mark har genom detta lärt sig förstå människor i kris, samt kunna vara inlyssnande och se lösningar på komplexa problem. På fritiden så ägnar sig Mark gärna åt friluftsliv och har ett stort intresse för kost och träning.

T: 0708-396 901

Rikard Skogberg

Osteopat DO, yoga- och meditationslärare, MSW

Rikard tog sin Osteopatexamen 2019 på Stockholm College of Osteopathic Medicine. Han är även yoga- och meditationslärare samt föreläser på yogalärarutbildningar runtom i Sverige med över 20 års erfarenhet av att undervisa yoga och rörelselära. Rikard har även en master i socialt arbete från Hunter College, New York där han också arbetade som socionom och terapeut under flera år.

T: 072-853 47 41

Noah Warner

Massör

T: 070-798 04 55