Manuell medicin med helhetsperspektiv.

Individanpassad behandling för ökat välbefinnande och minskad smärta.

Mottagning på Södermalm i Stockholm.