Manuell medicin med helhetsperspektiv. Individanpassad behandling för ökat välbefinnande och minskad smärta.

BOKA TID

Hos oss arbetar välutbildade manuella terapeuter med en bred kompetens och en gemensam önskan om att bidra till människors välmående. Osteopati är en unik manuell medicinsk behandlingsform där händerna används som redskap i både undersökning, diagnos och behandling. Behandlingen utgår från att kroppen är en enhet där alla system är i samverkan samt att kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga. Osteopaten är utbildad att behandla både akuta och mer långvariga besvär. Vanligast är att patienter söker hjälp med smärta i rörelseapparaten, men även huvudvärk, migrän, yrsel, andnings- och matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor och stress är behandlingsbara. Vi som arbetar på Stockholmsosteopaterna är alla medlemmar i Svenska osteopatförbundet.

OSTEOPATI

All osteopatisk behandling föregås av ingående anamnestagning och noggrann undersökning. Som ny patient får du redogöra din sjukdomshistorik och eventuella tidigare skador. För att komma till en diagnos görs en manuell undersökning och ofta en serie ortopediska eller neurologiska tester, samt ingående observation och undersökning av kroppens struktur och funktion. Efter detta upprättas en behandlingsplan utefter dina individuella behov. Läs mer om osteopati >>

INDIVIDUELLT YOGAPROGRAM

Yoga har en potential att förändra invanda mönster och beteenden,  i såväl kroppens rörelsemönster, hållningsmönster, andningsmönster som tankemönster. För att yoga ska vara verksam som en förändringspotential behöver den vara anpassad dina personliga preferenser och förutsättningar och utifrån dessa, skapar vi ditt individuella program. Läs mer om individuellt yogaprogram >>