Våra medarbetare

Hos oss arbetar välutbildade manuella terapeuter med en bred kompetens och en gemensam önskan om att bidra till människors välmående. Vi som arbetar på Stockholmsosteopaterna har alla gått en utbildning som är godkänd av Svenska osteopatförbundet.

Du kan boka tid online genom vår gemensamma bokningssystem, välj vilken terapeut du vill boka tid hos i bokningssytemet. Det går också bra att kontakta oss direkt via mail eller telefon om du har frågor.

Osteopat Luke Bennett Warner Stockholmsosteopaterna

Luke Bennett Warner

Osteopat DO, Kinstretchinstruktör, FRCms

Luke tog sin osteopatexamen 2011 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han sedan undervisat i ämnena anamnestagning, differential diagnostik, neurologi och patologi.

Han har flera års erfarenhet som handledare på skolans elevklinik, har undervisat klinisk metodik vid Skandinaviska Osteopathögskolan och undervisar anatomi vid flera olika yogalärarutbildningar.

Utöver osteopatisk behandling arbetar Luke med rörelsemetoden Functional Range Conditioning (FRC) för att hjälpa människor till förbättrad rörlighet och funktion. Han håller klasser i Kinstretch, rörlighetsträning baserat på principerna i FRC.

Luke är medgrundare till Sockholmsosteopaterna.

T: 070-771 38 48

Osteopat Jenny Warner Stockholmsosteopaterna

Jenny Warner

Osteopat DO, SEP, yoga- och meditationslärare, FRCms

Jenny tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine. Hon har studerat,  praktiserat och undervisat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år samt genomfört flertalet yogalärarutbildningar och tysta retreats. Hon undervisade yoga på heltid i många år och drev även den egna yogaplatsen Skimra Yoga fram till 2015. Med sitt särskilda intresse för kroppsorienterad stress- och traumabearbetning har  Jenny också också vidareutbildat sig inom i Somatic Experiencing och blev färdig SE-practioner 2022. På fritiden ägnar sig Jenny åt meditation, olika rörelsepraktiker, styrketräning och musik.

Jenny är medgrundare till Stockholmsosteopaterna.

T: 0708-775 776

Osteopat Rikard Skogberg Stockholmsosteopaterna

Rikard Skogberg

Osteopat DO, yoga- och meditationslärare, MSW

Rikard tog sin Osteopatexamen 2019 på Stockholm College of Osteopathic Medicine. Han är även yoga- och meditationslärare samt föreläser på yogalärarutbildningar runtom i Sverige med över 20 års erfarenhet av att undervisa yoga och rörelselära. Rikard har även en master i socialt arbete från Hunter College, New York där han också arbetade som socionom och terapeut under flera år.

T: 072-853 47 41

Karin Åhgren

Osteopat DO, yoga- och meditationslärare

Karin tog sin examen 2022 från Skandinaviska Osteopathögskolan. Hon har genomfört flertalet yogalärarutbildningar sedan 2014 och sedan dess undervisat yoga, meditation, andning och högintensiv träning. Hon är medgrundare till yogastudion Yoga Folks på Södermalm. Hon är speciellt passionerad över funktionell träning, somatisk smärta och emotionella trauman, och hur vi genom genom medveten rörelse, aktiv vila, och ökad närvaro kan finna läkning och ökat välbefinnande i vår tillvaro. 

T: 076-20 30 585