Osteopat Luke Bennett Warner
Osteopat Jenny Warner Stockholmsosteopaterna

Osteopati är en unik manuell medicinsk behandlingsform där händerna används som redskap i både undersökning, diagnos och behandling. Behandlingen utgår från att kroppen är en enhet där alla system är i samverkan samt att kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga.

Vem kan besöka en osteopat?

Osteopaten är utbildad att behandla både akuta och mer långvariga besvär. Vanligast är att patienter söker hjälp med smärta i rörelseapparaten, men även huvudvärk, migrän, yrsel, andnings- och matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor och stress är behandlingsbara.

Hur går ett besök till?

All osteopatisk behandling föregås av en ingående anamnestagning och noggrann undersökning. Som ny patient får du berätta om det problem du söker för men också redogöra din sjukdomshistorik och eventuella tidigare skador. För att komma till en diagnos behöver oftast osteopaten göra en serie ortopediska eller neurologiska tester, samt ingående observation och undersökning av kroppens struktur och funktion. Efter detta upprättas en behandlingsplan utefter dina individuella behov.

Hur ser behandlingen ut?

Den osteopatiska behandlingsplanen utgår alltid från principerna att kroppen är en helhet, att kroppen har en självläkande förmåga och att det finns ett samspel mellan alla de olika delarna. I vår diagnos tar vi hänsyn till såväl det muskeloskeletala systemet som kroppens organ, nervsystemet, andningsapparaten, cirkulationssystemet och det lymfatiska systemet.

De behandlingsmetoder som används kan variera från patient till patient och från besök till besök, alltid i samråd med dig som patient. All behandling är manuell, händerna är osteopatens främsta redskap. Det kan röra sig om mjuka mobiliserande rörelser för att förbättra rörlighet och funktion, mjukdelsbehandling med direkt tryck eller stretch av specifika muskler eller indirekta metoder där till exempel en led hålls i ett optimalt viloläge för att få en reflexmässig avslappning.