Vanliga frågor om vår verksamhet

Vem kan gå till en osteopat?

En osteopat kan behandla alla människor i alla åldrar. Svensk lag tillåter dock inte behandling av barn under 8 år.

Vilka typer av besvär brukar ni behandla?

Vanliga symtom som kan lindras är

  • rygg- och nackbesvär
  • domningar eller utstrålningar i armar eller ben
  • huvudvärk eller migrän
  • andnings eller matsmältningsbesvär
  • premenstruella smärtor
  • ledvärk och förslitningsskador.

Vad ska jag tänka på när jag kommer första gången?

Fundera igenom vad det är du behöver hjälp med. Hur länge har du haft besvären? Uppstod de i samband med något speciellt? Hur påverkas du av dina besvär? Finns det andra associerade symtom?

Tänk på att ha lämpliga underkläder, för att vi ska kunna göra en ordentlig observation och hållningsanalys behöver du klä av dig.

Vissa personer kan känna sig ganska trötta efter sitt första besök. Vi brukar rekommendera att inte anstränga sig direkt efter behandling.

Hur länge och hur ofta bör jag komma på behandling?

Det är högst individuellt. Vid akuta besvär brukar behandlingarna vara ganska frekventa, en till tre besök inom 14 dagar. Vid kroniska besvär eller förebyggande behandling är det vanligt att gå på behandling med 3 till 6 veckors mellanrum.

Olika typer av besvär tar olika lång tid att behandla. Vid akuta tillstånd kan det räcka med 2-3 behandlingar för att reducera smärtan, men efter det kan det vara bra att titta på hur det akuta kan ha uppstått och fortsätta behandla konstitutionellt. Många människor väljer att fortsätta gå på behandling regelbundet i förebyggande syfte.

Jag har inte ont någonstans, kan jag komma på behandling ändå?

Du är så klart välkommen på en första konsultation där vi gör en grundlig undersökning och behandling. Ofta finns det saker att behandla som inte yttrar sig som smärtsamt eller besvärande. Finns inga direkta besvär kan förebyggande behandling ändå vara gynnsamt.

Hur lång utbildning har en osteopat?

En godkänd utbildning är mellan 4 och 5 år och leder till yrkestiteln DO, Diploma in Osteopathy. Vidare har osteopaten möjlighet att inneha de akademiska titlarna BSc, Bachelor of Science eller MSc, Master of Science beroende på utbildningens sammansättning. Enligt den europeiska CEN standarden ska en osteopatutbildning innehålla minst 1000 timmar handledd kliniktid.

Stöds osteopati av vetenskap?

Osteopati har varit vetenskapligt förankrat sedan det kom till på 1870-talet. Två större journals publicerar regelbundet vetenskapliga studier på olika aspekter av osteopatisk medicin. I USA arbetar osteopater under läkarlegitimation och i Storbritannien är osteopatisk behandling rekommenderad av statliga NHS vid bland annat ryggbesvär. Det finns flera forskningscenter i Europa som bedriver forskning och sammanställer publicerat material, National Centre for Osteopathic Research och COME collaboration är de två största i Europa.

Länk till International Journal of Osteopathic Medicine >>

Länk till Journal of the American Osteopathic Association >>

Länk till Table of Evidence of Osteopathy >>

Osteopat, naprapat, kiropraktor. Vad är skillnaden?

Dessa tre yrken har alla utvecklats med liknande bakgrund och funnits ungefär lika länge. Samtliga yrken jobbar mot samma mål, nämligen en smärtfri och välmående patient. När det kommer till undersökning och behandling är likheterna många. Det finns en variation inom respektive yrkeskår vad gäller behandlingsstrategi och teknikval, vilket skapar ett stort överlapp mellan yrkena. Det primära är att relationen mellan patient och terapeut är gynnsam och att det känns tryggt och hjälpsamt att gå på behandling. Mer information om respektive terapiform finns att hitta på de olika yrkesförbundens hemsidor.

En osteopat gör sitt yttersta för att ta med så många olika faktorer som möjligt i sin diagnos. Med utgångspunkt i rörelseapparaten gör vi en bedömning av den neurologiska, cirkulatoriska, lymfatiska, biokemiska och biomekaniska statusen men också hur den psykosociala miljön kan bidra till besvär. Behandling behöver inte alltid vara i det symtomatiska området, utan det kan röra sig om en mer distal påverkan.

Kan en osteopat behandla barn?

Ja, osteopatisk pediatrik är en obligatorisk kurs på de flesta osteopatutbildningar. I England finns flera osteopatmottagningar som enbart arbetar med barn och ungdomar, till exempel Osteopathic Centre for Children i London. Osteopatisk pediatrik är där ett ansett specialistyrke och de mjuka, indirekta osteopatiska behandlingsteknikerna lämpar sig särskilt för barn.

Enligt lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område är icke-legitimerad personal förbjuden att behandla barn under 8 år. Därför tar osteopater inte emot barn under 8 år.

Vanliga symtom som kan behandlas hos barn kan vara skolios, muskelvärk, återkommande huvudvärk, sömnproblem och mage- tarmbesvär.

Jag är gravid, kan jag komma på behandling?

Absolut! Obstetrik ingår som obligatorisk kurs i osteopatutbildningen. En osteopat kan inte ersätta en barnmorska eller läkare utan är ett komplement som kan bidra till den gravida personens totala hälsa under graviditeten. Det är dock rekommenderat att inte ta behandling under de första 12 veckorna av graviditeten.

 

Finns det forskning på osteopatisk behandling vid graviditet?

Ja. Det har gjorts ett antal större studier på osteopatisk behandling vid graviditet. Minskad smärta i rygg och höfter under graviditeten har påvisats men studier har även påvisat avsevärt kortare förlossningstider och färre akuta kejsarsnitt hos dem som fått behandling än kontrollgrupperna som inte har fått det. Publicerade artiklar om osteopati och graviditet kan hittas här.

Ingår osteopatisk behandling i högkostnadsskyddet?

Tyvärr inte då osteopater i Sverige saknar legitimation till skillnad från många andra länder i Europa.