Återkoppling

Tack för att du tar dig tid att berätta om din upplevelse hos oss på Stockholmsosteopaterna. Vi vill både förstå mer om vad som har hjälpt dig och på vilket sätt, för att kunna bli mer tydliga i vår kommunikation om hur osteopati skulle kunna hjälpa andra.  Vår önskan är därför att ta del av dina intryck av att gå på behandling hos oss och på vilket sätt det känns hjälpsamt för dig. 

Du kan också välja att ge ditt medgivande till om vi får lov att använda din återkoppling på vår hemsida och sociala medier, som ett sätt att ge röst till osteopatin utifrån ett användarperspektiv. På så vis hoppas vi kunna öka medvetenheten om hur vi på Stockholmsosteopaterna kan vara ett naturligt val för människor med olika typer av besvär och hur vi kan hjälpa till.

    Skulle du rekommendera oss till en vän, kollega eller familjemedlem?